środa, 7 grudzień 2016 godz. 19:11

log in

 
 
Porady prawne specjalisty z Biura Rzecznika Praw Dziecka

W poniedziałek 12 grudnia br. w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Inowrocławiu ul. Roosevelta 36/38, pokój nr 133 (II piętro) będzie można skorzystać z porady prawnej specjalisty z Biura Rzecznika Praw Dziecka.
Pomoc będzie można uzyskać w godzinach od 10.00 do 16.00 osobiście bądź dzwoniąc pod numer 52 355 95 24.

więcej...

W poniedziałek 12 grudnia br. w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Inowrocławiu ul. Roosevelta 36/38, pokój nr 133 (II piętro) będzie można skorzystać z porady prawnej specjalisty z Biura Rzecznika Praw Dziecka.
Pomoc będzie można uzyskać w godzinach od 10.00 do 16.00 osobiście bądź dzwoniąc pod numer 52 355 95 24.

Jest to piąty z cyklu comiesięcznych dyżurów specjalistów z Biura Rzecznika Praw Dziecka w Kujawsko-Pomorskiem. Pierwszy odbył się 4 lipca w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy, drugi 16 września we Włocławku, trzeci 14 października w Toruniu, natomiast czwarty 18 listopada br. w Grudziądzu.

W przyszłym roku konsultacje będą prowadzone nadal w kolejnych miejscowościach Województwa między innymi w Tucholi, Rypinie, Golubiu-Dobrzyniu.

W trakcie dyżuru zainteresowane osoby mogą otrzymać szczegółowe informacje dotyczące praw małoletnich oraz możliwości ich zabezpieczenia przed bezprawną ingerencją. Na spotkanie z ekspertem Rzecznika Praw Dziecka zapraszamy w szczególności osoby posiadające informacje o naruszeniu praw dziecka. W trakcie dyżuru będzie można zgłosić Rzecznikowi indywidualne sprawy dotyczące np. zaniedbań lub stosowania przemocy wobec małoletnich, zagrożenia ich praw w sytuacjach konfliktów rodzicielskich, problemów w zapewnieniu dzieciom optymalnych warunków opiekuńczo-wychowawczych.

Metoda problemowa na przedmiotach przyrodniczych - zaproszenie do udziału w kursie

UWAGA! SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza
nauczycieli chemii, biologii i przyrody wszystkich poziomów edukacyjnych
na 12 - godzinny kurs
Metoda problemowa na przedmiotach przyrodniczych
- rozwijanie kompetencji kluczowych,

który odbędzie się w KPCEN w Toruniu ul. H. Sienkiewicza 36,
12 grudnia 2016 r. w godz.15.30 -19.00
30 stycznia 2017 r. w godz.9.30-16.00

ZAPISZ SIĘ

więcej...
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza
nauczycieli chemii, biologii i przyrody wszystkich poziomów edukacyjnych
na 12 - godzinny kurs
Metoda problemowa na przedmiotach przyrodniczych
- rozwijanie kompetencji kluczowych,

który odbędzie się w KPCEN w Toruniu ul. H. Sienkiewicza 36,
12 grudnia 2016 r. w godz.15.30 -19.00
30 stycznia 2017 r. w godz.9.30-16.00

ZAPISZ SIĘ

Calem kursu jest pokazanie, jak ciekawie uczyć przedmiotów przyrodniczych, realizować i wdrażać metodę problemową oraz rozwijać kompetencje kluczowe.
Opłata 100 zł.
Dodatkowych informacji udziela Maria Aleksandra Gancarz, kierownik formy, nr tel. 881 933 412, e-mail: Maria.Aleksandra.Gancarz@kpcen-torun.edu.pl
Froebel, Montessori, Wygotski....- sprawozdanie z konferencji

Froebel, Montessori, Wygotski inspiracją dla innowacyjnych działań współczesnego nauczyciela to tytuł nieodpłatnej konferencji dla dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, którą 29 listopada 2016 r. zorganizowały Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu we współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu.
więcej...

Froebel, Montessori, Wygotski inspiracją dla innowacyjnych działań współczesnego nauczyciela to tytuł nieodpłatnej konferencji dla dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, którą 29 listopada 2016 r. zorganizowały Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu we współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu.
Wykład na temat Systemy wychowawcze Froebela, Montessori i Wygotskiego jako źródło inspiracji dla współczesnej edukacji wygłosiła dr Maria Gładyszewska, pracownik naukowy UKW w Bydgoszczy. Każdy z ponad 100 uczestników konferencji słuchając wykładu mógł odpowiedzieć sobie na pytanie postawione przez wykładowczynię Czy, a jeśli tak, to co z tych systemów może Pani/Pan adaptować doskonaląc swój własny, innowacyjny warsztat pracy? Na pytanie Czy różne systemy edukacyjne mogą i powinny się integrować? dr Maria Gładyszewska odpowiada: 2 x TAK, bo w tej różnorodności jest wielkie bogactwo zarówno wiedzy, jak i doświadczenia. I chyba nierozsądnie byłoby z niego nie korzystać ?!

Wszyscy obecni na konferencji skorzystali z możliwości uczestniczenia w trzech warsztatach tematycznych:
I. Jak otwierać „Kluczem do uczenia się” dziecięce umysły? – Ida Winiarek, Alicja Gula – trenerki Klucza do uczenia się
II. Froeblowskie Dary - klocki, które bawią i uczą – Anna Turska, Rafał Iskra - edukatorzy Froebel.pl
III. Pozwól mi zrobić to samemu - Katarzyna Kuźdub, Anna Jurak nauczycielki Zespołu Szkół nr 6 w Toruniu pracujące metodą Marii Montessori.

Warsztaty umożliwiły dyrektorom i nauczycielom bliższe poznanie walorów omawianych koncepcji pedagogicznych i możliwości zastosowania ich w praktyce pedagogicznej.

Nauczyciele chętnie korzystali z porad i wyjaśnień dotyczących innowacji pedagogicznych, których udzielały: Danuta Brzózka-Ciechanowska, st. wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Delegatura w Toruniu oraz Danuta Potręć, kierownik Pracowni Informacji i Promocji KPCEN w Toruniu.

Pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu przygotowali zestawienie bibliograficzne dotyczące tematu konferencji oraz wystawę publikacji.

Konferencję zorganizowały i poprowadziły: Małgorzata Koc doradca metodyczny TODMiDN w Toruniu oraz Marzenna Wierzbicka kierownik PDDiIE KPCEN w Toruniu.

Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że konferencja spełniła oczekiwania uczestników, czego dowodem jest przeprowadzona ewaluacja, wyrażamy serdeczne podziękowania. Dyrektorom i nauczycielom dziękujemy za udział w konferencji i zapraszamy do korzystania z oferty KPCEN w Toruniu.

informacja: Marzenna Wierzbicka - konsultantka ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – kierownik PDDiIE KPCEN w Toruniu
zdjęcia: Tadeusz Wański - konsultant w Pracowni Informacji i Promocji KPCEN w Toruniu
Rozwijanie kompetencji czytelniczych - zaproszenie do udziału w konferencji

UWAGA! SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza na konferencję
Rozwijanie kompetencji czytelniczych
wśród dzieci i młodzieży – Co i jak czytać z uczniem?,

która jest wsparciem nauczycieli w realizacji kierunków polityki oświatowej MEN
na rok szkolny 2016/2017.
Konferencja odbędzie się 13 grudnia 2016 r. w godzinach od 15:00 do 18:00
w KPCEN w Toruniu ul. H. Sienkiewicza 38.
Zapisy do 8.12.2016r., o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAPISZ SIĘ

Przy zapisie w rubryce UWAGI proszę wpisać numer wybranych warsztatów (zapisy do wyczerpania miejsc). więcej...

UWAGA! SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza na konferencję
Rozwijanie kompetencji czytelniczych
wśród dzieci i młodzieży – Co i jak czytać z uczniem?,

która jest wsparciem nauczycieli w realizacji kierunków polityki oświatowej MEN
na rok szkolny 2016/2017.
Konferencja odbędzie się 13 grudnia 2016 r. w godzinach od 15:00 do 18:00
w KPCEN w Toruniu ul. H. Sienkiewicza 38.
Zapisy do 8.12.2016r., o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAPISZ SIĘ

Przy zapisie w rubryce UWAGI proszę wpisać numer wybranych warsztatów (zapisy do wyczerpania miejsc). Opłata konferencyjna wynosi 30 zł , nr rachunku: 22 1020 5011 0000 9602 0207 5893 z dopiskiem: konferencja - czytanie.
Konferencja jest adresowana do nauczycieli polonistów, nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli świetlic i wszystkich nauczycieli zainteresowanych kształtowaniem kompetencji czytelniczych u dzieci i młodzieży
 • Wykład: Co i jak dziś czytać z uczniem? – prof. UMK Maciej Wróblewski
 1. Warsztaty: Czytanie literatury dla dzieci i młodzieży – dr Elżbieta Kruszyńska
 2. Warsztaty: Czytanie picturebooka w kontekście edukacji polonistycznej – Marta Baszewska
 3. Warsztaty: Czytanie „literackie” a czytanie „kulturowe” w szkole – prof. Maciej Wróblewski
Informacji udziela Anna Piątek, e-mail: Anna.Piatek@kpcen-torun.edu.pl, nr tel. 881 932 318
Jak oceniać, aby motywować i wspierać? - zaproszenie do udziału w warsztatach
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza nauczycieli wszystkich typów szkół na 10 - godzinne warsztaty
Jak oceniać, aby motywować i wspierać?
Informacja zwrotna jako metoda motywowania uczniów.

(III edycja)
Warsztaty odbędą się 3 (wtorek) i 9 stycznia (poniedziałek) 2017 r. od godz.15.30
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36
Zapisy do 20 grudnia 2016 r.

ZAPISZ SIĘ
Uczestnicy zajęć zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności dot. stworzenia informacji zwrotnej kierowanej do ucznia, poznają zasady formułowania samooceny i oceny koleżeńskiej
Opłata wynosi 80 zł.


Szczegółowych informacji udziela Zofia Spalińska, konsultant w Pracowni Zarządzania, Diagnozy i Wychowania, nr tel. 881 933 335
PASCO - wyniki konkursu

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu wraz z Partnerem - firmą Image Recording Solutions (IRS) z siedzibą w Warszawie – przedstawicielem PASCO na rynku polskim - zorganizowały w roku 2016 Regionalny Konkurs pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego Eksperymentujemy w pracowni przyrodniczej na najciekawszy scenariusz zajęć z przeprowadzeniem z grupą uczniów doświadczenia zrealizowanego z wykorzystaniem czujników pracowni Pasco.

więcej...

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu wraz z Partnerem - firmą Image Recording Solutions (IRS) z siedzibą w Warszawie – przedstawicielem PASCO na rynku polskim - zorganizowały w roku 2016 Regionalny Konkurs pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego Eksperymentujemy w pracowni przyrodniczej na najciekawszy scenariusz zajęć z przeprowadzeniem z grupą uczniów doświadczenia zrealizowanego z wykorzystaniem czujników pracowni Pasco.

Uczestnikami Konkursu były zespoły składające się z czynnych zawodowo nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych województwa kujawsko – pomorskiego wraz z grupą liczącą od 2 do 5 uczniów. Praca konkursowa jest scenariuszem lekcji lub zajęć, zawierającym propozycję przeprowadzenia doświadczenia z użyciem jednego lub więcej czujników, wchodzących w skład wyposażenia pracowni mobilnej Pasco oraz dokumentacją przeprowadzenia eksperymentu przez uczniów (w formie prezentacji albo opisu ze zdjęciami).

Miło nam poinformować, że Komisja Konkursowa na posiedzeniu 29 listopada 2016 r. oceniła pozytywnie zgodność nadesłanych prac z wymogami regulaminu konkursu oraz jednomyślnie postanowiła przyznać:

 1. Tytuł zwycięzcy konkursu oraz główną nagrodę (notebook z oprogramowaniem, ufundowany przez partnera konkursu – firmę IRS) Rafałowi Jankowskiemu, nauczycielowi Gimnazjum nr 29 w Toruniu – za scenariusz lekcji fizyki w gimnazjum Prawo Archimedesa - od czego zależy siła wyporu;
 2. Wyróżnienie oraz równorzędną główną nagrodę (notebook z oprogramowaniem, ufundowany przez partnera konkursu – firmę IRS) Aleksandrze Pietkiewicz-Graczyk, nauczycielce Gimnazjum nr 3 w Toruniu – za scenariusz zajęć koła chemicznego Wykorzystanie czujnika PS-2121 do badań kolorymetrycznych;
 3. Podziękowanie za udział i zaangażowanie Małgorzacie Czaplickiej, nauczycielce Szkoły Podstawowej nr 4 w Brodnicy, za scenariusz lekcji przyrody z zastosowaniem mierników Pasco Oddychanie jako jedna z cech istot żywych.
 • Nagrodzonych nauczycieli wraz z dyrektorami ich macierzystych placówek zapraszamy na uroczyste posumowanie konkursów edukacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego i wręczenie nagród, które odbędzie się 15 grudnia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Serdecznie gratulujemy!

 • Humanistyczna sieć współpracy w Brodnicy

  To działa! Znane i nieznane metody aktywizujące uczniów to temat drugiego spotkania nauczycieli języka polskiego i przedmiotów humanistycznych uczestniczących w sieci współpracy i samokształcenia. Odbyło się ono i miało charakter warsztatowy.

  W pierwszej części prowadzonej przez Ewę Kondrat, konsultantkę KPCEN w Toruniu i Dorotę Kossakowską, doradczynię przedmiotów humanistycznych, nauczyciele poznali ciekawe metody aktywizujące oparte głównie na wykorzystaniu tego, co współczesnemu uczniowi jest najbliższe – gier, emotikonów czy symboli.

  więcej...

  To działa! Znane i nieznane metody aktywizujące uczniów to temat drugiego spotkania nauczycieli języka polskiego i przedmiotów humanistycznych uczestniczących w sieci współpracy i samokształcenia. Odbyło się ono i miało charakter warsztatowy.

  W pierwszej części prowadzonej przez Ewę Kondrat, konsultantkę KPCEN w Toruniu i Dorotę Kossakowską, doradczynię przedmiotów humanistycznych, nauczyciele poznali ciekawe metody aktywizujące oparte głównie na wykorzystaniu tego, co współczesnemu uczniowi jest najbliższe – gier, emotikonów czy symboli.

  Z kolei druga część spotkania upłynęła pod znakiem dzielenia się doświadczeniem przez uczestników sieci. Wielu nauczycieli zaprezentowało metody aktywizujące, które sprawdzają się w pracy z ich uczniami. Mieliśmy więc okazję przypomnieć sobie m.in. metodę stacji czy podchody polonistyczne, a także zapoznać się z kodowaniem i „rysowaniem poezji”. Wspólne ćwiczenia i zabawa wywołały wiele emocji wśród uczestników spotkania.

  Na zakończenie nauczyciele podali liczne pomysły, jak wykorzystać nowe umiejętności pracy z uczniami na lekcjach różnych przedmiotów. Ustalono też termin kolejnego spotkania sieci. Odbędzie się ono w styczniu, a jego tematem będzie ocenianie kształtujące i OKzeszyt jako elementy motywowania uczniów do nauki.

  Dorota Kossakowska
  Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej - zaproszenie na konferencję w Brodnicy
  Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
  serdecznie zaprasza dyrektorów szkół podstawowych
  i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli zainteresowanych edukacją
  informatyczną w szkole podstawowej
  na bezpłatną konferencję
  Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej
  Konferencja odbędzie się 14 grudnia 2016 r. (środa) w Brodnicy
  w Szkole Podstawowej nr 1, ul 3 Maja 2 (parking od strony Hali Sportowej OSiR-u).
  w godz. od 15.00 do 19.00.

  ZAPISZ SIĘ
  Zapisy do 9 grudnia 2016r. lub do wyczerpania miejsc.
  (Liczba miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.)

  więcej...
  Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
  serdecznie zaprasza dyrektorów szkół podstawowych
  i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli zainteresowanych edukacją
  informatyczną w szkole podstawowej
  na bezpłatną konferencję
  Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej
  Konferencja odbędzie się 14 grudnia 2016 r. (środa) w Brodnicy
  w Szkole Podstawowej nr 1, ul 3 Maja 2 (parking od strony Hali Sportowej OSiR-u).
  w godz. od 15.00 do 19.00.

  ZAPISZ SIĘ
  Zapisy do 9 grudnia 2016r. lub do wyczerpania miejsc.
  (Liczba miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.)

  Celem konferencji jest prezentacja różnych sposobów rozwiązań edukacyjnych zachęcających ucznia do nauki programowania.
  Przebieg spotkania:
  15.00 – 15.30 Rejestracja uczestników, powitalna kawa i rozmowy w kuluarach
  15.30 – 15.40 Rozpoczęcie konferencji
  15.40 – 16.10 Wykład na temat Jak zainteresować dzieci młodsze programowaniem, Wacław Kozłowski, KPCEN Toruń
  16.10 – 18.45 Warsztaty w trzech grupach tematycznych
  I. Nauka programowania z wykorzystaniem robotów OzoBotów - Droga ewakuacyjna, Rafał Mitkowski z firmy Edusense
  II. Kwiatki, pszczółki i programowanie z LEGO Education, Jakub Piasecki trener
  III. Budowanie intuicji algorytmicznej z wykorzystaniem programu ScotiGo!, Łukasz Malinowski
  18.45 - 19.00 Podsumowanie konferencji

  Szczegółowych informacji udzielają:
  Agnieszka Przybyszewska – konsultant KPCEN w Toruniu, nr tel. 881 933 188
  Wacław Kozłowski – konsultant KPCEN w Toruniu, nr tel. 881 934 350
  Hanna Laskowska - doradca matematyki, nr tel. 697 994 190
  Maria Łaszkiewicz - doradca edukacji wczesnoszkolnej, nr tel. 514 747 101
  Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej - zaproszenie na konferencję w Toruniu
  Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
  serdecznie zaprasza dyrektorów szkół podstawowych
  i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli zainteresowanych edukacją
  informatyczną w szkole podstawowej
  na bezpłatną konferencję
  Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej
  Konferencja odbędzie się 13 grudnia 2016 r. (wtorek)
  w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Plac Teatralny 2, sala I piętro
  w godz. od 15.30 do 19.15.
  Brak wolnych miejsc. Rekrutacja zakończona.
  więcej...
  Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
  serdecznie zaprasza dyrektorów szkół podstawowych
  i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli zainteresowanych edukacją
  informatyczną w szkole podstawowej
  na bezpłatną konferencję
  Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej
  Konferencja odbędzie się 13 grudnia 2016 r. (wtorek)
  w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Plac Teatralny 2, sala I piętro
  w godz. od 15.30 do 19.15.
  Brak wolnych miejsc. Rekrutacja zakończona.
  Celem konferencji jest prezentacja różnych sposobów rozwiązań edukacyjnych zachęcających ucznia do nauki programowania.
  Przebieg spotkania:
  15.30 – 16.00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa i rozmowy w kuluarach
  16.00 – 16.10 Rozpoczęcie konferencji
  16.10 – 16.40 Wykład na temat Informatyka od najmłodszych lat w szkole, dr Anna Kwiatkowska, UMK Toruń, Rada ds Informatycznej Edukacji przy MEN
  16.45 – 19.00 Warsztaty w trzech grupach tematycznych
  I. Nauka programowania z wykorzystaniem robotów OzoBotów - Droga ewakuacyjna, Rafał Mitkowski z firmy Edusense
  II. Kwiatki, pszczółki i programowanie z LEGO Education, Jakub Piasecki trener
  III. Budowanie intuicji algorytmicznej z wykorzystaniem programu ScotiGo!, Łukasz Malinowski
  19.00- 19.15 Podsumowanie konferencji

  Szczegółowych informacji udzielają:
  Agnieszka Przybyszewska – konsultant KPCEN w Toruniu, nr tel. 881 933 188
  Wacław Kozłowski – konsultant KPCEN w Toruniu, nr tel. 881 934 350
  Niemiecki ma klasę 2016/2017 - konkurs

  Goethe-Institut zaprasza nauczycieli języka niemieckiego wszystkich typów szkół do udziału w konkursie "DeutschhatKlasse /Niemiecki ma klasę" 2016/2017. Konkurs motywuje do nauki języka i rozwija kompetencje społeczne uczniów, pomaga wzmianie aranżacji sali do nauki niemieckiego, polepsza warunki pracy nauczycieli wpływa na pozycję i prestiż języka w szkole. Zobaczcie Państwo sami naszą relację z zakończenia konkursu 2015/2016 http://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/eng/dhk/kon/iep.html

  Dalsze informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie
  www.goethe.de/polen/dhk
  Serdecznie zapraszamy do udziału!
  Ewa Dorota Ostaszewska - Koordynator projektu Niemiecki ma klasę/ DeutschhatKlasse
  BeauftragtefürBildungskooperationDeutsch
  Goethe-Institut
  Ul.Chmielna 13 A
  00-021 Warszawa
  Tel. +48 22 505 90 25
  Fax +48 22 505 90 10
  E-Mail: Ewa-Dorota.Ostaszewska@warschau.goethe.org
  Zaproszenie, Informacje
  Froebel, Montessori, Wygotski....- sprawozdanie z konferencji
  Humanistyczna sieć współpracy w Brodnicy
  0129697
  Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
  oferta

  Copyright (C) 2008-2016 by Administrator <strona@kpcen.pl>