sobota, 24 czerwiec 2017 godz. 22:41

log in

 
 
Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji – konkurs na najlepszego nauczyciela z regionu

Coroczne marszałkowskie nagrody dla najlepszych nauczycieli są od 2016 roku przyznawane w nowej, prestiżowej formule, podkreślającej rangę tego zawodu i wagę związanych z nim zadań. Zarząd Województwa opracował nową formułę promowania najlepszych nauczycieli z regionu w postaci Konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”.

14 czerwca 2017 roku Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę Nr 23/1062/17 w sprawie zmiany regulaminu Konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”.

Kandydatury mogą zgłaszać organy prowadzące szkoły, przedszkola lub inne placówki oświatowe, publiczne i niepubliczne, dyrektorzy tych instytucji, związki zawodowe i organizacje pozarządowe. Powołana przez marszałka województwa kapituła konkursowa wskaże osiemnastu najlepszych. Przywilej wyboru z tego grona najlepszego z najlepszych – „Kujawsko-Pomorskiego Lidera Edukacji” – zachował dla siebie gospodarz regionu. Z tytułem wiąże się okolicznościowa statuetka. Pozostała siedemnastka odbierze równorzędne wyróżnienia, a cała osiemnastka także nagrody finansowe.

Wniosek wg aktualnego wzoru wraz z rekomendacjami, należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2 z dopiskiem na kopercie „KUJAWSKO-POMORSKI LIDER EDUKACJI”.
Wniosek o przyznanie tytułu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” należy składać w terminie do 31 lipca każdego roku. Decydująca jest data złożenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego lub data stempla pocztowego.

Tekst aktualnie obowiązującej uchwały wraz ze wzorem wniosku i rekomendacją dostępne są na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce aktualności oraz menu tematyczne/edukacja a także na stronie BIP oraz poniżej - załaczniki.

Uchwała nr 23-106217, Uzasadnienie do uchwały,
Wniosek o przyznanie tytułu, Rekomendacja do wniosku
Pożegnanie w sieci Coaching w edukacji

Ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie sieci współpracy i samokształcenia Coaching w edukacji odbyło się 6 czerwca 2017 roku w sali konferencyjnej Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

Sieć Coaching w edukacji prowadziły: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu oraz Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu. Koordynatorami pracy sieci są Danuta Potręć, konsultantka w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu oraz Elżbieta Wiśniewska, nauczyciel bibliotekarz z Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

Koordynatorki sieci serdecznie powitały uczestniczki sieci. Następnie Elżbieta Wiśniewska przeprowadziła trening antystresowy z elementami wizualizacji. Po zajęciach relaksacyjnych Danuta Potręć rozdała nauczycielkom zaświadczenia potwierdzające udział w pracy sieci. Po oficjalnej części już przy kawie odbyła się dyskusja dotycząca zagadnień, które chcemy omawiać na spotkaniach w przyszłym roku szkolnym. Tematem kolejnej edycji sieci coachingowej będzie Nauczyciel w XXI wieku. Zapisanie się na sieć będzie możliwe we wrześniu 2017 r. na stronie KPCEN w Toruniu www.kpcen-torun.edu.pl

Na zakończenie spotkania Danuta Potręć podziękowała zgromadzonym za aktywną pracę i zaprosiła wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kolejnym roku pracy sieci.

oprac. Danuta Potręć (KPCEN w Toruniu) i Anna Siemińska (Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu)
Doradztwo zawodowe

Prezentacja najważniejszych przepisów prawnych dotyczących organizacji doradztwa zawodowego w klasie VII szkoły podstawowej od 1 września 2017 r.odbyła się w ramach bezpłatnych warsztatów dla 24 nauczycieli. Spotkania miały miejsce 8 i 12 czerwca 2017 r. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.

więcej...

Prezentacja najważniejszych przepisów prawnych dotyczących organizacji doradztwa zawodowego w klasie VII szkoły podstawowej od 1 września 2017 r.odbyła się w ramach bezpłatnych warsztatów dla 24 nauczycieli. Spotkania miały miejsce 8 i 12 czerwca 2017 r. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.

Uczestnicy warsztatów, nauczyciele, którzy uczyć będą doradztwa zawodowego klasie VII, analizowali obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie. Ponadto nauczyciele zapoznali się z propozycjami wykorzystania dostępnych materiałów w pracy z uczniami. Podzielili się również pomysłami, w jaki sposób nauczyciele mogą planować tematykę i rozkład zajęć doradztwa zawodowego.

Druga część warsztatów polegała na zaprezentowaniu przez uczestników warsztatów ram programu dla uczniów kl. VII. Udział w zajęciach wyzwolił w uczestnikach pokłady kreatywnych pomysłów edukacyjnych.

Zachęcam do udziału w kolejnej edycji warsztatów 28 czerwca ( środa) w godzinach 11-14.
Tematyka poświęcona głównie będzie programowi zajęć z doradztwa zawodowego w klasie VII.

Dorota Andrzejewska, konsultant KPCEN
Brodnica i okolice w zadaniach - relacja z konkursu

X Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów klas drugich gimnazjum Brodnica i okolice w zadaniach odbył się 6 czerwca 2017 r. w Gimnazjum nr 1 w Brodnicy
Konkurs przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym uczniowie liczyli indywidualnie zadania matematyczne, których tematyka dotyczyła Brodnicy i jej okolic. W tej części walczyli o pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz puchar burmistrza Brodnicy. W drugiej części pracowali w zespołach i rysowali rebus matematyczny.

więcej...

X Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów klas drugich gimnazjum Brodnica i okolice w zadaniach odbył się 6 czerwca 2017 r. w Gimnazjum nr 1 w Brodnicy
Konkurs przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym uczniowie liczyli indywidualnie zadania matematyczne, których tematyka dotyczyła Brodnicy i jej okolic. W tej części walczyli o pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz puchar burmistrza Brodnicy. W drugiej części pracowali w zespołach i rysowali rebus matematyczny.

Zadania konkursowe i hasło rebusowe przygotowała Agnieszka Przybyszewska, konsultant ds. matematyki, wicedyrektor Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Komisję konkursową tworzyli opiekunowie zespołów uczniowskich.

Wyniki konkursu:
  • pierwsze miejsce zdobył Mateusz Klonowski, uczeń Zespołu Szkół w Bobrowie,
  • drugie miejsce Sebastian Sikorski, uczeń Zespołu Szkół w Zbicznie,
  • trzecie miejsce uzyskał Łukasz Czerwiński z Zespołu Szkół w Górznie.
  • Najlepszy rebus narysowała drużyna z Gimnazjum w Brzoziu.
  • Puchar Burmistrza Brodnicy zdobyli uczniowie z Bobrowa.
Nagrody ufundowali: Burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz i Starosta Brodnicki Piotr Boiński.

Konkurs został przygotowany w ramach uczniowskiego projektu edukacyjnego. Opiekunami projektu byli: Hanna Laskowska, Beata Suchocka, Bernadeta Siennicka, nauczycielki Gimnazjum nr 1 w Brodnicy.

Hanna Laskowska, doradca metodyczny ds. matematyki


Oferta pracy na stanowisko nauczyciela - konsultanta
Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zatrudni pracownika na stanowisku:
nauczyciela – konsultanta ds. wychowania przedszkolnego
i edukacji wczesnoszkolnej

Rodzaj umowy: umowa na czas nieokreślony
Wymiar czasu pracy : cały etat (35 godzin/tyg.).
Czas pracy: ruchomy
Pełne informacje nt. oferty w załączniku

Oferty pracy na stanowisko nauczyciela – konsultanta ds. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej należy składać w terminie do dnia 30.06.2017 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 56 62 277 47.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej KPCEN w Toruniu (www.kpcen-torun.edu.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie KPCEN, ul. Henryka Sienkiewicza 36.
Pożegnanie w sieci Coaching w edukacji
Doradztwo zawodowe
012113114115
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2016 by Administrator <strona@kpcen.pl>