sobota, 29 kwiecień 2017 godz. 23:24

log in

 
 
Stres i picturebook „Kłopot” Iwony Chmielewskiej

Jak zainteresować dzieci i młodzież czytaniem? Jak pokazać im świat zawarty w książkach? Jak nauczyciele mogą pomóc dzieciom w radzeniu sobie z emocjami? Na te pytania odpowiedzią było seminarium zorganizowane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, które odbyło się 27 kwietnia 2017 r.

więcej...

Jak zainteresować dzieci i młodzież czytaniem? Jak pokazać im świat zawarty w książkach? Jak nauczyciele mogą pomóc dzieciom w radzeniu sobie z emocjami? Na te pytania odpowiedzią było seminarium zorganizowane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, które odbyło się 27 kwietnia 2017 r.

Tytuł spotkania Jak pomóc dziecku radzić sobie ze stresem w oparciu opicturebook "Kłopot" Iwony Chmielewskiej przyciągnął nauczycieli, którzy widzą potrzebę pracy z emocjami u swoich podopiecznymi. Konsultantka Anna Piątek (Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji) pomysłodawczyni spotkania i jego organizatorka zaprosiła: Iwonę Chmielewską, cenioną na świecie ilustratorkę i pisarkę, twórczynię obsypywanych nagrodami autorskich książek obrazkowych – picturebooków, Jolantę Liczkowską-Czakyrową, psychoterapeutkę psychoanalityczną oraz Martę Baszewską, której zainteresowania badawcze kierują się w stronę picturebooków i edytorstwa książek dla dzieci i młodzieży.

Uczestników seminarium przywitała Agnieszka Przybyszewska, wicedyrektor KPCEN w Toruniu, życząc zebranym niezwykłych wrażeń oraz owocnych pomysłów do pracy z dziećmi.

Dialog słowa i obrazu

Marta Baszewska scharakteryzowała picturebooki, podkreślając uniwersalny charakter opowieści zawartej w książkach obrazkowych oraz fakt, że czytelnik staje się współautorem tekstu. Picturebooki to literatura dziecięca a nie dla dzieci – podkreśliła prelegentka. Ta pierwsza otwiera się na świat dziecka, druga ma w sobie pierwiastek moralizatorski. Książki obrazkowe są rodzajem literatury totalnej, w której wszystko jest ważne: słowo, obraz, pusta przestrzeń, miejsce umieszczenia rysunku na kartce… Iwona Chmielewska nazwała je książkami gościnnymi, można w nie wejść i pobyć ze swoimi doświadczeniami.

Kłopoty zjawiają się pojedynczo lub stadami

Autorka „Kłopotu” na oczach uczestników seminarium prasowała mały obrus i tak się zdarzyło, jak często w życiu, że nieopatrznie przypaliła go, zostawiając na nim odbity ślad żelazka. Następnie czytała swoją książkę, opowiadając o niej. O tym czym jest „Kłopot”? … o budowaniu mostów między dorosłym i dzieckiem, między słowem a obrazem, budowaniem mostów w sobie, o lęku i napięciach i radzeniu sobie z nimi. Książka mówi również o więzi między pokoleniami trzech kobiet: babci, matki i córki. Artystka podkreśla, że w prostych słowach można mówić o złożonych uczuciach. Poprzez wybór jednego koloru i kształtu, czyli pewne ograniczenie wyobraźni, mogła zejść w głąb myśli, uczuć, emocji…Iwona Chmielewska zaprezentowała, stworzony przez siebie, „Wytwórnik” – pomocnik do rysowania, tworzenia obrazów, które są podstawą picturebooków.

„Zrozumieć” oznacza zrozumieć to, co czuje dziecko

Jolanta Liczkowska-Czakyrowa dokonała interpretacji „Kłopotu” w sposób psychoanalityczny i psychoterapeutyczny. Mówiła o tym, czym może być kłopot w życiu, jakie wywołuje emocje oraz jak radzimy sobie z lękiem. Podawała przykłady dzieci z tzw. kłopotami. W chwilach paniki świat staje się wrogi stąd fantazje o ucieczce od problemu. Jednak, żeby mogła nastąpić zmiana, musi odbyć się ruch wewnętrzny (w sobie) a nie zewnętrzny (uciec najlepiej daleko, „na koniec świata”). Kiedy dziecko ma kłopot, a dorosły nie wie, co zrobić, to jak dziecko ma się czuć bezpiecznie? Dziecko, które ma problemy, powinno otrzymać pomoc od rodziców,czyli dorosłych. Jolanta Liczkowska-Czakyrowa podawała przykłady trudności i problemów dzieci ze swojej praktyki psychoterapeutycznej, ilustrując nimi swoje refleksje.
Rozmawiamy… Ostatnią częścią spotkania były refleksje nauczycieli na temat swoich osobistych doświadczeń, ale również doświadczeń z pracy z dziećmi. Atmosfera otwartości i autentyczności pozwoliła pedagogom mówić o tym, co ich dotknęło w książce „Kłopot”, na co zwrócili uwagę oraz jak widzą możliwość wykorzystania picturebooków w pracy nauczycielskiej.
W dyskusji Iwona Chmielewska zwróciła uwagę na fakt, że rodzice często „patrzą na swoje dzieci brakiem”, czyli tym, czego dzieciom brakuje. To ma swoje konsekwencje. Natomiast Jolanta Liczkowska-Czakyrowa podkreśliła, że dzieci potrzebują autorytetów wśród dorosłych, że doceniają to, co dorośli szczodrze dają od siebie, ze swoich emocji, chcą autentyczności dorosłych.

Wystawa

Warto wspomnieć, że spotkanie uatrakcyjniła wystaw prac dzieci, które wzięły udział w konkursie „Czytamy oryginały” skierowanym do uczniów i nauczycieli języka angielskiego w szkołach podstawowych. Konkurs przygotowała i przeprowadziła Katarzyna Stalkowska, konsultantka ds. języków obcych.Ewaluacja seminarium była bardzo pozytywna. Nauczyciele pisali:
- Bardzo ciekawe spotkanie dla mnie jako człowiek i nauczyciela.
- Spotkanie wywarło na mnie niesamowite wrażenie i pozytywne doznania.
- Ważne było dla mnie, jak budować i odbudowywać relacje. Jak ustawiać granice?
- Jestem bardzo zadowolona z faktu, że zainwestowałam czas w te zajęcia.

Dużo osób wyraziło chęć uczestniczenia w podobnych spotkaniach.

Anna Piątek podziękowała prelegentkom za niezwykle inspirujące spotkanie i uczestnikom za przybycie i zainteresowanie tematem. Wyraziła nadzieję na kolejne spotkania, które wraz z konsultantką Danuta Potręć chętnie podejmie się zorganizować.

prac. Danuta Potręć – Pracownia Informacji i Promocji
Jak oceniać, aby motywować i wspierać? - zaproszenie do udziału w warsztatach
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza nauczycieli wszystkich typów szkół na 10 - godzinne warsztaty
Jak oceniać, aby motywować i wspierać?
Informacja zwrotna jako metoda motywowania uczniów.
IV edycja

Warsztaty odbędą się 18 maja (czwartek) i 29 maja (poniedziałek) 2017 r. od godz.15.30
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36
Zapisy do 15 maja 2017 r.

ZAPISZ SIĘ

Uczestnicy zajęć zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności dot. stworzenia informacji zwrotnej kierowanej do ucznia, poznają zasady formułowania samooceny i oceny koleżeńskiej

Opłata wynosi 90 zł.
Szczegółowych informacji udziela Zofia Spalińska, konsultant w Pracowni Zarządzania, Diagnozy i Wychowania, nr tel. 881 933 335
Materiały dotyczące nowej podstawy programowej z historii i WOS.
Szanowni Państwo,
nauczycielki i nauczyciele historii i WOS ze szkół podstawowych informuję, że w zakładce: do pobrania, znajdują się
Materiały dotyczące nowej podstawy programowej z historii i WOS.

Zofia Spalinska
Edukacja ekonomiczna dla szkół podstawowych - VII edycja
KPCEN w Toruniu zaprasza nauczycieli, którzy chcą kształtować
postawy przedsiębiorczości uczniów szkół podstawowych
na bezpłatne 5 - godzinne warsztaty prowadzone w oparciu o pakiet:
Moje dochody, wydatki, oszczędności.
Edukacja ekonomiczna w scenariuszach dla szkół podstawowych

Warsztaty rozpoczynają się 22 maja 2017 r. (poniedziałek)
o godzinie 15.30 w Kujawsko - Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli
w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36

ZAPISZ SIĘ

więcej...
KPCEN w Toruniu zaprasza nauczycieli, którzy chcą kształtować
postawy przedsiębiorczości uczniów szkół podstawowych
na bezpłatne 5 - godzinne warsztaty prowadzone w oparciu o pakiet:
Moje dochody, wydatki, oszczędności.
Edukacja ekonomiczna w scenariuszach dla szkół podstawowych

Warsztaty rozpoczynają się 22 maja 2017 r. (poniedziałek)
o godzinie 15.30 w Kujawsko - Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli
w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36

ZAPISZ SIĘ

Cele projektu:
 • dostarczenie nauczycielom szkół podstawowych metod pracy i materiałów poświęconych zagadnieniom ekonomicznym
 • upowszechnianie prowadzenia zajęć, przedsięwzięć edukacyjnych o tematyce ekonomicznej w szkołach podstawowych
 • wzbudzenie zainteresowania wiedzą ekonomiczną oraz promowanie ekonomicznego sposobu myślenia w całym środowisku szkolnym
 • przygotowanie dydaktyczno-merytoryczne nauczycieli do pracy z uczniami szkoły podstawowej, wprowadzenie atrakcyjnych dla uczniów form
 • prowadzenia zajęć związanych z edukacją ekonomiczną
Tematyka:
 1. Założenia programu
 2. Edukacja ekonomiczna w szkole podstawowej
 3. Prezentacja scenariuszy lekcji z pakietu: Moje dochody, wydatki, oszczędności – kształtowanie postaw przedsiębiorczości uczniów szkół podstawowych.

Szczegółowych informacji udziela Zofia Spalińska, konsultantka KPCEN, nr tel. 881933355
Reforma edukacji 2017

Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu było realizatorem szkoleń zleconych przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy dotyczących Reformy edukacji 2017.

Konsultanci realizowali powierzone zadanie w powiatach: brodnickim, chełmińskim i golubsko-dobrzyńskim. Pierwsza tura bezpłatnych konferencji dla dyrektorów, nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek wymienionych powiatów odbyła się 3, 4 i 10 kwietnia. Druga miała miejsce 24, 25 i 26 kwietnia, kolejno w Chełmnie, Brodnicy i Golubiu-Dobrzyniu. Konsultantów wspomagali doradcy metodyczni z Brodnicy.

Spotkanie składało się z dwóch części. W części ogólnej omawiane były podstawowe założenia, filozofia zmiany oraz kierunki działań reformy. W drugiej konsultanci w ramach swoich specjalizacji ukazywali nauczycielom zmiany w podstawach programowych poszczególnych przedmiotów nauczanych w szkole podstawowej, specjalnej i branżowej.

Dziękujemy dyrektorom i nauczycielom za uczestniczenie w konferencjach.

oprac. Danuta Potręć – Pracownia Informacji i Promocji
więcej...

Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu było realizatorem szkoleń zleconych przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy dotyczących Reformy edukacji 2017.

Konsultanci realizowali powierzone zadanie w powiatach: brodnickim, chełmińskim i golubsko-dobrzyńskim. Pierwsza tura bezpłatnych konferencji dla dyrektorów, nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek wymienionych powiatów odbyła się 3, 4 i 10 kwietnia. Druga miała miejsce 24, 25 i 26 kwietnia, kolejno w Chełmnie, Brodnicy i Golubiu-Dobrzyniu. Konsultantów wspomagali doradcy metodyczni z Brodnicy.

Spotkanie składało się z dwóch części. W części ogólnej omawiane były podstawowe założenia, filozofia zmiany oraz kierunki działań reformy. W drugiej konsultanci w ramach swoich specjalizacji ukazywali nauczycielom zmiany w podstawach programowych poszczególnych przedmiotów nauczanych w szkole podstawowej, specjalnej i branżowej.

Dziękujemy dyrektorom i nauczycielom za uczestniczenie w konferencjach.

oprac. Danuta Potręć – Pracownia Informacji i Promocji
Festiwal projektów gimnazjalnych - zgłoszenia do 12 maja
VII edycja Kujawsko – Pomorski Festiwal Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych
pt. „Strategia Rozwoju Mojego Miasta (Wsi) do 2025 r.”
Zachęcamy uczniów wraz z opiekunami do udziału w kolejnej edycji Kujawsko – Pomorskiego Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych.
Zgłoszenia do 12 maja 2017 r.
więcej...
VII edycja Kujawsko – Pomorski Festiwal Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych
pt. „Strategia Rozwoju Mojego Miasta (Wsi) do 2025 r.”
Zachęcamy uczniów wraz z opiekunami do udziału w kolejnej edycji Kujawsko – Pomorskiego Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych.
Zgłoszenia do 12 maja 2017 r.
Zasady uczestnictwa:

Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów z województwa kujawsko-pomorskiego. Jedno gimnazjum ma prawo do zgłoszenia maksymalnie dwóch projektów edukacyjnych. Zespół realizujący dany projekt może liczyć maksymalnie 5 osób. Projekt edukacyjny ma być realizowany przez zespół uczniów pod opieką jednego lub dwóch nauczycieli szkoły, którą reprezentuje. Nadesłane projekty muszą być pracami własnymi, niezgłaszanymi do innych konkursów, festiwali, programów, projektów, przeglądów itp.

Cele festiwalu:
 1. promocja dobrych praktyk w zakresie kształtowania tożsamości regionalnej;
 2. promocja małych ojczyzn i regionu;
 3. zaproszenie uczniów do wspólnego budowania strategii rozwoju swojego miasta (wsi);
 4. kształtowanie umiejętności kluczowych uczniów;
 5. promocja województwa kujawsko-pomorskiego.
Nagrody: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyzna poszczególnym zespołom projektowym następujące nagrody:
 1. za zajęcie I miejsca - nagrodę rzeczową o wartości do 2 500,00 PLN;
 2. za zajęcie II miejsca - nagrodę rzeczową o wartości do 2 000,00 PLN;
 3. za zajęcie III miejsca - nagrodę rzeczową o wartości do 1 500,00 PLN.

Organizator festiwalu przewidział nagrody rzeczowe dla opiekunów laureatów 3 pierwszych miejsc o wartości do 750,00 PLN. Organizator może przyznać także dodatkowe wyróżnienia. Organizatorem Konkursu jest Urząd Marszałkowski, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych.

Szczegółowe informacje, Uchwała Zarządu, Regulamin i załączniki na stronie
https://www.kujawsko-pomorskie.pl/aktualnosci-edukacja/30463-vii-edycja-kujawsko-pomorski-festiwal-gimnazjalnych-projektow-edukacyjnych-pt-strategia-rozwoju-mojego-miasta-wsi-do-2025-r
Stres i picturebook „Kłopot” Iwony Chmielewskiej
Reforma edukacji 2017
012110111112
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2016 by Administrator <strona@kpcen.pl>