sobota, 24 luty 2018 godz. 12:30

log in

 
 
Warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego w szkołach o profilu zawodowym

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli i Instytut Goethego w Warszawie zapraszają na warsztaty Język niemiecki jako język zawodowy: kreatywne metody nauczania dla nauczycieli języka niemieckiego drugiego etapu edukacji (klasy 4-8) i nauczycieli języka niemieckiego szkół o profilu zawodowym.

Warsztaty odbędą się 22.03.2018r. w godz.15:00 -18:15

Zaprezentowane zostaną m.in. techniki pracy przy pomocy stacji, „spaceru po klasie”, „łowcy autografów”, „żywych zdań”, „gorącego krzesła”, słowniczka fachowych pojęć, „speeddating”, „small talk”, minidialogu i wielu innych, które są pomocne w nauczaniu specjalistycznego języka niemieckiego.

Przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu z wykorzystaniem języka niemieckiego w kraju lub za granicą napotyka na wiele trudności. Prowadzący warsztaty Adam Grodek postara się odpowiedzieć na Państwa pytania. Zachęcamy do zapisów poprzez stronę internetową:

www.goethe.de/ins/pl

Informacji udziela konsultantka KPCEN w Toruniu Regina kom. 881-93-34-26
e-mail: Regina.Strzemeska@kpcen-torun.edu.pl
Chemia pełna doświadczeń

AlbertEinstein - Ładny eksperyment jest sam w sobie bardziej wartościowy
niż dwadzieścia wzorów wydobytych z naszych umysłów

Celem warsztatów Doświadczenia na lekcji chemii w szkole podstawowej, które odbyły się 13 i 14 lutego 2018 r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, było zaprezentowanie jak w prosty sposób przy niewielkich ilościach odczynników umożliwić wykonywanie doświadczeń wszystkim uczniom w każdych warunkach szkolnych oraz jak stworzyć tanie i bezpieczne mini laboratorium. "Mobilne stoły laboratoryjne" możliwe do przewiezienia ze szkoły do szkoły (lub przeniesienia z klasy do klasy) w damskiej torebce mogą być przydatne, kiedy nauczyciel realizuje chemię w trzech lub nawet więcej szkołach podstawowych przy skromnym wyposażeniu tych szkół.

więcej...

AlbertEinstein - Ładny eksperyment jest sam w sobie bardziej wartościowy
niż dwadzieścia wzorów wydobytych z naszych umysłów

Celem warsztatów Doświadczenia na lekcji chemii w szkole podstawowej, które odbyły się 13 i 14 lutego 2018 r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, było zaprezentowanie jak w prosty sposób przy niewielkich ilościach odczynników umożliwić wykonywanie doświadczeń wszystkim uczniom w każdych warunkach szkolnych oraz jak stworzyć tanie i bezpieczne mini laboratorium. "Mobilne stoły laboratoryjne" możliwe do przewiezienia ze szkoły do szkoły (lub przeniesienia z klasy do klasy) w damskiej torebce mogą być przydatne, kiedy nauczyciel realizuje chemię w trzech lub nawet więcej szkołach podstawowych przy skromnym wyposażeniu tych szkół.

Pierwszą część laboratoryjną warsztatów prowadziła Maria Aleksandra Gancarz mgr chemii, konsultantka KPCEN w Toruniu. Zajęcia rozpoczęła analiza zapisów podstawy programowej z chemii, podkreślając na co należy zwrócić w nich uwagę. Dużego znaczenia nabiera projektowanie jako umiejętność wyższa od planowania oraz poprawne stosowanie metody problemowej

Prawie cały warsztat poświęcony był samodzielnemu wykonywaniu przez uczestników wielu doświadczeń zapisanych w podstawie programowej przygotowanych przez M. A. Gancarz oraz na tej podstawie dawanie własnych propozycji. Niezwykle cenna okazała się wymiana doświadczeń między nauczycielami uczącymi chemii w zupełnie odmiennych warunkach. Ta promocja ciekawych praktyk była pouczająca również dla prowadzącej zajęcia.

Prezentację zasobów pracowni KPCEN z czujnikami Pasco i metodę nauczania przez dociekanie zaprezentował Krzysztof Rochowicz dr nauk fizycznych, specjalista do obsługi pracowni mobilnych i pracowni stacjonarnej do nauczania przedmiotów przyrodniczych KPCEN w Toruniu. Uczestnicy wykonali przykładowe doświadczenia z wykorzystaniem czujników pomiarowych i komputera.

Podsumowując, eksperyment poprawny dydaktycznie zaciekawia, motywuje i….
Uczestnicy otrzymali po trzy ”mobilne stoły laboratoryjne” i zestawy pipet Pasteura umożliwiające wykonanie przez uczniów kilkunastu doświadczeń.

Tekst i zdjęcia: Maria Aleksandra Gancarz, konsultantka w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.

Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

UWAGA! SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza
nauczycieli, trenerów i instruktorów sportowych, instruktorów PTTK, instruktorów harcerskich od stopnia podharcmistrza, innych osób posiadających co najmniej 3-letni staż
na kurs 10 – godzinny
Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
który odbędzie się w siedzibie KPCEN w Toruniu, ul. Sienkiewicza 36
w dniach
06.03.2018 i 13.03.2018
Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o zapis elektroniczny
do 27 lutego 2018r. do godz. 15.00

ZAPISZ SIĘ

Szczegółowe informacje nt. programu i tematyki zajęć znajdziesz na stronie internetowej KPCEN Toruń, www-torun.edu.pl w zakładce oferta
Koszt kursu : 100 zł
Szczegółowych informacji udziela kierownik formy: Wiesława Kuban, tel: 881 93 44 85
Kurs - Praca nauczyciela z uczniem o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych

UWAGA! SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza
nauczycieli różnych specjalności, pedagogów szkolnych,
pracowników poradni psychologiczno - pedagogicznych
na kurs 25 - godzinny
Praca nauczyciela z uczniem o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych

który odbędzie się w siedzibie KPCEN w Toruniu, ul. Sienkiewicza 36

więcej...
Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza
nauczycieli różnych specjalności, pedagogów szkolnych,
pracowników poradni psychologiczno - pedagogicznych
na kurs 25 - godzinny
Praca nauczyciela z uczniem o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych

który odbędzie się w siedzibie KPCEN w Toruniu, ul. Sienkiewicza 36

w dniach:
19.03.br. od 15.30 do 19.30
20.03.br. od 15.30 do 19.30
21.03.br. od 15.30 do 19.30
22.03.br. od 15.30 do 19.30
23.03.br. od 15.30 do 19.30
Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o zapis elektroniczny
do 9 marca 2018r. do godz. 15.00

ZAPISZ SIĘ

Szczegółowych informacji nt. programu i tematyki zajęć znajdziesz na stronie internetowej KPCEN Toruń, www-torun.edu.pl w zakładce oferta
Koszt kursu : 230 zł
Szczegółowych informacji udziela kierownik formy: Wiesława Kuban, tel: 881 93 44 85
Konferencja: Wolontariat w szkole – uczniowie aktywni dla innych
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza
nauczycieli wszystkich przedmiotów nauczania, wychowawców klas i osoby zainteresowane oraz delegacje 2 lub 3 uczniów z klas siódmych szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół średnich
na konferencję
Wolontariat w szkole – uczniowie aktywni dla innych,
która odbędzie się 12 marca 2018 r. (poniedziałek)
w Centrum Dialogu w Toruniu (ul. ks. Frelichowskiego 1), w godz. 13.00 -17:45.

więcej...
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza
nauczycieli wszystkich przedmiotów nauczania, wychowawców klas i osoby zainteresowane oraz delegacje 2 lub 3 uczniów z klas siódmych szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół średnich
na konferencję
Wolontariat w szkole – uczniowie aktywni dla innych,
która odbędzie się 12 marca 2018 r. (poniedziałek)
w Centrum Dialogu w Toruniu (ul. ks. Frelichowskiego 1), w godz. 13.00 -17:45.

Udział w konferencji jest płatny – 30 złotych
(płatne na konto KPCEN: PKO BP O/Toruń 22 1020 5011 0000 9602 0207 5893)
zapisy do dnia 6 marca 2018 r.

ZAPISZ SIĘ

Celem konferencji jest określenie miejsca wolontariatu w działaniach profilaktycznych prowadzonych w szkole, zapoznanie z etapami budowania wolontariatu szkolnego, określenie zadań nauczyciela pełniącego rolę szkolnego opiekuna wolontariatu, kształtowanie i wzmacnianie świadomej aktywności uczniowskiego wolontariatu.

Informacji udzielają:
Zofia Spalińska, tel. kom. 881 933 355, Regina Strzemeska, tel. kom. 881 933 426.
Program konferencji
IV edycja projektu Toruński Urząd dla Młodzieży w roku szkolnym 2017/18 - rozstrzygnięta


W tym roku projekty do IV edycji Toruński Urząd dla Młodzieży przysłało 13 zespołów z 6 placówek miasta Torunia. W projektach zgłoszonych wzięło udział 48 uczniów pod kierunkiem 6 nauczycieli. Członkowie Komisji podczas posiedzenia 1 lutego 2018 r. w KPCEN w Toruniu wyłonili laureatów i wskazali wyróżnione prace.

więcej...

W tym roku projekty do IV edycji Toruński Urząd dla Młodzieży przysłało 13 zespołów z 6 placówek miasta Torunia. W projektach zgłoszonych wzięło udział 48 uczniów pod kierunkiem 6 nauczycieli. Członkowie Komisji podczas posiedzenia 1 lutego 2018 r. w KPCEN w Toruniu wyłonili laureatów i wskazali wyróżnione prace.

Laureaci (placówka, nazwa projektu, opiekunowie, liczba uczniów)

I miejsce - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu, Łopata czy herbata ? Małgorzata Sobczak, 3 uczniów
I miejsce – I Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, Procedury zawarcia małżeństwa cywilnego, Agnieszka Leśna, 3 uczniów
II miejsce - II Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, Złożenie wniosku o dowód osobisty dla dorosłych i dzieci, Jacek Zywert, 3 uczniów
III miejsce - II Liceum Ogólnokształcące w Toruniu w Toruniu, Kwalifikacja wojskowa, Jacek Zywert, 3 uczniów
Projekty wyróżnione:
  • Zespół Szkół Technicznych w Toruniu, Jak uzyskać pozwolenie na budowę? Magdalena Pulikowska - Dąbkiewicz, 4 uczniów
  • Zespół Szkół nr 8 w Toruniu, W jaki sposób zarejestrować akt zgonu oraz akt urodzenia ? Joanna Rybicka – Lewandowska, 4 uczniów
  • Zespół Szkół nr 8 w Toruniu, Śluby cywilne, Joanna Rybicka – Lewandowska, 3 uczniów
Gratulacje dla laureatów IV edycji Toruńskiego Urzędu dla Młodzieży

IV edycja Toruńskiego Urzędu dla Młodzieży za nami. Wpłynęły prace o bardzo zróżnicowanym charakterze. Pojawiły się nowe tematy, nowe pomysły. Zaprezentowano kolejne z pasją i olbrzymim zaangażowaniem. Nadesłane prace przedstawiają wysoki poziom merytoryczny i oryginalną, atrakcyjną formę prezentacji. Celem projektu Toruński Urząd dla Młodzieży jest zwiększenie aktywnego udziału młodzieży w życiu publicznym oraz rozwój postaw obywatelskich.

W skład komisji oceniającej pracę wchodziło 8 przedstawicieli z: Urzędu Miasta Torunia i KPCEN w Toruniu.
Uroczysta prezentacja projektów edukacyjnych została zaplanowana na 1 marca 2018 r. o godzinie 13.00 w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II - Wyższe Seminarium Duchowne, Pl. Bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu.

Zofia Spalińska Konsultantka KPCEN - Koordynator projektu
Kurs - Tutoring jako indywidualne wsparcie ucznia w rozwoju


Kujawsko-Pomorskie Centrum Nauczycieli w Toruniu
zaprasza na kurs
Tutoring jako indywidualne wsparcie ucznia w rozwoju

Nauczycielu, jeśli chcesz:
poznać zasadę curapersonalis, zbudować indywidualną relację z uczniem, rozwijać potencjał młodego człowieka, motywować go do samodzielnej pracy i rozwoju, inspirować do wielkości - ZAPRASZAMY!
Liczba godzin: 15, opłata: 130 zł
Terminy spotkań:
21.03.2018 r. (godz. 15.00 – 19.30), środa
28.03.2018 r. (godz. 15.00 – 19.30), środa
04.04.2018 r. (godz. 15.00 – 19.30), środa
Miejsce szkolenia: KPCEN, ul. Henryka Sienkiewicza 36 w Toruniu
Kierownik kursu: Danuta Potręć, nr tel. 881 93 33 67
Zapisy do 14 marca 2018 r.

ZAPISZ SIĘ

Coachingowe lekcje wychowawcze - zaproszenie na kurs

Kujawsko-Pomorskie Centrum Nauczycieli w Toruniu
zaprasza na kurs
Coachingowe lekcje wychowawcze
Nauczycielu, jeśli chcesz:
poznać i stosować narzędzia i metody coachingowe z uczniami na godzinach z wychowawcą popracować nad wartościami i przekonaniami - zapraszamy.
Liczba godzin: 8, opłata: 70 zł
Termin spotkania: 10.03.2018 r. (godz. 9.00 – 14.45), sobota
Miejsce szkolenia: KPCEN, ul. Henryka Sienkiewicza 36 w Toruniu.
Kierownik kursu: Danuta Potręć, nr tel. 881 93 33 67. Prowadząca: Tatiana Mielcarek
Zapisy do 7 marca 2018 r.

ZAPISZ SIĘ


Zwycięzcy odbierają gratulacje

Już szósty raz miała miejsce mała gala podsumowująca rejonowy etap Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach, którego bohaterką jest Św.s. Faustyna Kowalska – życie, misja Miłosierdzia Bożego i kult na tle historii Polski. Konkurs organizowany jest przez Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki (CEM)w Górsku. Uroczyste podsumowanie odbyło się 9 lutego 2018 r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, które od początku trwania Wojewódzkiego Konkursu jest jego współorganizatorem. Danuta Potręć i Dorota Andrzejewska, konsultantki pełnią rolę przewodniczących rejonowych komisji konkursowych (rejon nr 2 i rejon nr 4).

więcej...

Już szósty raz miała miejsce mała gala podsumowująca rejonowy etap Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach, którego bohaterką jest Św.s. Faustyna Kowalska – życie, misja Miłosierdzia Bożego i kult na tle historii Polski. Konkurs organizowany jest przez Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki (CEM)w Górsku. Uroczyste podsumowanie odbyło się 9 lutego 2018 r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, które od początku trwania Wojewódzkiego Konkursu jest jego współorganizatorem. Danuta Potręć i Dorota Andrzejewska, konsultantki pełnią rolę przewodniczących rejonowych komisji konkursowych (rejon nr 2 i rejon nr 4).

Uczniowie VI i VII klas szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjalnych Miasta Toruń oraz powiatów: toruńskiego i aleksandrowskiego rozwiązywali test konkursowy 1 lutego w jak zwykle gościnnych progach Szkoły Podstawowej nr 4 w Toruniu. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 8 osób ze szkół: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie, SP nr 4 Toruniu, Zespół Szkół nr 10 w Toruniu, Zespół Szkół w Zbrachlinie i Zespół Szkół w Konecku. Najlepsi uczniowie w rejonie nr 2 przybyli wraz z nauczycielami, którzy przygotowywali ich do konkursu oraz z rodzicami, żeby odebrać nagrody i gratulacje od członków zespołu opracowującego konkursowe zadania: prof. Waldemara Rozynkowskiego (UMK) i Tadeusza Kierela (Urząd Marszałkowski). Do gratulacji dołączyły się Danuta Brzózka-Ciechanowska i Ewa Ignaszak z Kuratorium Oświaty Delegatura w Toruniu oraz Małgorzata Trzeciak, dyrektor KPCEN w Toruniu. Główną nagrodę – rower- ufundowaną przez Prezydenta Miasta Torunia wręczył Martynie Kumor, uczennicy z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bądkowie, ks. dr Paweł Nowogórski, dyrektor CEM w Górsku oraz Piotr Hoffmann, przewodniczący Zarządu Civitas Christiana Oddziału Okręgowego w Toruniu.

Wszyscy zaproszeni goście podkreślali rolę wartości w życiu człowieka oraz stawianie sobie celów i ich realizowanie. W drugiej części spotkania znalazł się czas na rozmowy i wymianę poglądów. Zebrani zastanawiali się, kto będzie bohaterem kolejnej edycji konkursu.
Spotkanie uświetnili uczniowie z Zespołu Szkół w Zbrachlinie, którzy przedstawili wybrane sceny z życia św. s. Faustyny. Dziękujemy uczniom i ich opiekunce Agnieszce Lasocie-Staszak.
Spotkanie podsumowujące wyniki w rejonie nr 2 poprowadziła Danuta Potręć, życząc uczniom sukcesów w konkursie na wojewódzkim etapie, który odbędzie się 1 marca 2018 r. w Urzędzie Wojewódzkim.

oprac. Danuta Potręć – Pracownia Informacji i Promocji

Targi edukacyjne BETT

Pod koniec stycznia 2018 r. odbyły się w Londynie międzynarodowe targi edukacyjne BETT. Ta coroczna impreza organizowana jest już od 1985 roku i przyciąga zainteresowanych z wszystkich stron świata. Dwie nasze konsultantki Marzenna Wierzbicka i Katarzyna Stalkowska miały okazję zapoznać się z ofertami prezentowanymi na targach, jak i wysłuchać wielu interesujących wystąpień organizatorów, w tym takich gigantów, jak Google, Microsoft i Apple. Wśród najczęściej prezentowanych nowinek technicznych były: tablice multimedialne nowej generacji, pokoje multisensoryczne i okulary VR promujące wirtualne spacery. Na szczególną uwagę zasługuje ogrom pomocy dydaktycznych do nauki kodowania i programowania: klocki, roboty, zabawki, plansze, książki, narzędzia, etc. Nie zabrakło jednak bardziej tradycyjnych elementów, takich jak drewniane zabawki dla przedszkolaków, czasopisma dla nauczycieli (w formie papierowej!) czy książki. Promowano niezwykle interesujące aplikacje i programy komputerowe do zastosowania na każdym etapie nauki dla każdego przedmiotu. Ogromne wrażenie robiły również stacje przyrodnicze, badawcze, doświadczalne, fizyczne i chemiczne. Wszystkie te cuda techniki miały jeden cel - zmotywować ucznia do nauki, zachęcić do poznawania otaczającego go świata.

więcej...

Pod koniec stycznia 2018 r. odbyły się w Londynie międzynarodowe targi edukacyjne BETT. Ta coroczna impreza organizowana jest już od 1985 roku i przyciąga zainteresowanych z wszystkich stron świata. Dwie nasze konsultantki Marzenna Wierzbicka i Katarzyna Stalkowska miały okazję zapoznać się z ofertami prezentowanymi na targach, jak i wysłuchać wielu interesujących wystąpień organizatorów, w tym takich gigantów, jak Google, Microsoft i Apple. Wśród najczęściej prezentowanych nowinek technicznych były: tablice multimedialne nowej generacji, pokoje multisensoryczne i okulary VR promujące wirtualne spacery. Na szczególną uwagę zasługuje ogrom pomocy dydaktycznych do nauki kodowania i programowania: klocki, roboty, zabawki, plansze, książki, narzędzia, etc. Nie zabrakło jednak bardziej tradycyjnych elementów, takich jak drewniane zabawki dla przedszkolaków, czasopisma dla nauczycieli (w formie papierowej!) czy książki. Promowano niezwykle interesujące aplikacje i programy komputerowe do zastosowania na każdym etapie nauki dla każdego przedmiotu. Ogromne wrażenie robiły również stacje przyrodnicze, badawcze, doświadczalne, fizyczne i chemiczne. Wszystkie te cuda techniki miały jeden cel - zmotywować ucznia do nauki, zachęcić do poznawania otaczającego go świata.

Choć na targach królowały nowoczesne technologie, można było usłyszeć wiele głosów podkreślających wartości umiejętności miękkich, kładących nacisk na pracę zespołową. Nie zapominano także o bezpieczeństwie w sieci, jak i szeroko rozumianej bezpiecznej i przyjaznej szkole, proponując rozwiązania dla dyrektorów szkół.

Obecność naszych przedstawicieli w Londynie była okazją do odwiedzenia grobów polskich lotników na cmentarzu w Newark i złożenia wieńca na grobie prezydenta RP na uchodźstwie Władysława Raczkiewicza.

Jak zawsze przy okazji wizyt nie mogło zabraknąć części kulturalnej - grupie delegatów udało się zwiedzić Tower of London i National Gallery.

Katarzyna Stalkowska


Spotkanie w sieci


Pierwsze spotkanie
w sieci współpracy i samokształcenia
Od kodowania do programowania w praktyce wczesnoszkolnej
odbędzie się 26 lutego 2018 r. w siedzibie KPCEN w Toruniu,
w godz. 15.30 – 19.00. Jeszcze nie jesteś w sieci?

ZAPISZ SIĘ
Zapraszam. Marzenna Wierzbicka

Myślenie wizualne w praktyce szkolnej - po kursie i przed


Myślenie wizualne można wykorzystać w szkole w różny sposób, np.: przygotować atrakcyjny plakat, sprawdzian, informację do rodziców, zwizualizować plan wycieczki, nauczyć podopiecznych tworzenia nieco innych notatek. Jolanta Kowalska, dyrektor szkoły w Lubiewie, uznała, że umiejętność posługiwania się zasadami tworzenia prac łączących rysunek z tekstem jest niezbędna nauczycielkom z jej placówki i przyjechała wraz z 10-osobowym zespołem na kurs Myślenie wizualne (sketchnoting) w praktyce szkolnej, który poprowadziła Ewa Kondrat, konsultantka w KPCEN w Toruniu, w styczniu br. Oto zdjęcia z zajęć, prace zadowolonych uczestniczek i zainspirowanych uczniów.

więcej...

Myślenie wizualne można wykorzystać w szkole w różny sposób, np.: przygotować atrakcyjny plakat, sprawdzian, informację do rodziców, zwizualizować plan wycieczki, nauczyć podopiecznych tworzenia nieco innych notatek. Jolanta Kowalska, dyrektor szkoły w Lubiewie, uznała, że umiejętność posługiwania się zasadami tworzenia prac łączących rysunek z tekstem jest niezbędna nauczycielkom z jej placówki i przyjechała wraz z 10-osobowym zespołem na kurs Myślenie wizualne (sketchnoting) w praktyce szkolnej, który poprowadziła Ewa Kondrat, konsultantka w KPCEN w Toruniu, w styczniu br. Oto zdjęcia z zajęć, prace zadowolonych uczestniczek i zainspirowanych uczniów.


Kolejna edycja 15- godzinnego kursu Myślenie wizualne (sketchnoting) w praktyce szkolnej będzie miała miejsce w KPCEN w Toruniu:
część I - 9 marca w godz. 15.30 - 19.30
część II - 14 marca w godz. 15.30 - 19.30
część III - 21 marca w godz. 15.30 - 19.30
Zapisy do 5 marca. Liczba miejsc ograniczona.

ZAPISZ SIĘ


Zaproszenie do udziału w Kujawsko - Pomorskim Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych

Kujawsko - Pomorski Festiwal Gimnazjalnych
Projektów Edukacyjnych - VIII edycja

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu ogłasza konkurs na gimnazjalny projekt edukacyjny nawiązujący do zagadnień dotyczących województwa kujawsko-pomorskiego (etnografii, przyrody, krajoznawstwa, historii, kultury itp.). Współorganizatorami festiwalu są: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu.

więcej...
Kujawsko - Pomorski Festiwal Gimnazjalnych
Projektów Edukacyjnych - VIII edycja

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu ogłasza konkurs na gimnazjalny projekt edukacyjny nawiązujący do zagadnień dotyczących województwa kujawsko-pomorskiego (etnografii, przyrody, krajoznawstwa, historii, kultury itp.). Współorganizatorami festiwalu są: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu.

Cele projektu wynikają ze Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+, w tym z celu strategicznego Aktywne społeczeństwa i sprawne usługi, celu strategicznego Tożsamość i dziedzictwo oraz priorytetu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy na rok 2017/18 Praca w grupie i projekt edukacyjny jako metoda kształtowania umiejętności i postaw ucznia.

Cele:
  1. promocja dobrych praktyk w zakresie identyfikacji regionalnej mieszkańców i pozytywnie postrzeganego wizerunku województwa kujawsko-pomorskiego na zewnątrz,
  2. promowanie solidarności międzypokoleniowej,
  3. promocja samorozwoju,
  4. kształtowanie umiejętności kluczowych uczniów potrzebnych do realizacji projektów edukacyjnych
Zasady udziału w festiwalu i formularz zgłoszeniowy znajdują się w Regulaminie i Załącznikach:

REGULAMIN, ZAŁĄCZNIKI

Termin nadsyłania projektów edukacyjnych mija 30 kwietnia 2018 r. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do organizatora:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
ul. Henryka Sienkiewicza 36, 87-100 Toruń
Na kopercie powinien być umieszczony dopisek Kujawsko-Pomorski Festiwal Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych.
Czekamy na projekty!
Szczegółowych informacji udziela Ewa Kondrat, nauczycielka - konsultantka ds. języka polskiego w KPCEN w Toruniu, e-mail: Ewa.Kondrat@kpcen-torun.edu.pl
Chemia pełna doświadczeń
Zwycięzcy odbierają gratulacje
012126127
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2016 by Administrator <strona@kpcen.pl>