poniedziałek, 18 luty 2019 godz. 02:45

log in

 
 
Doświadczenia na lekcji chemii w szkole podstawowej – warsztaty

Zapraszamy nauczycieli chemii i przyrody szkół podstawowych na
Doświadczenia na lekcji chemii w szkole podstawowej – warsztaty
Zajęcia (łącznie 10h) odbędą się w siedzibie KPCEN w Toruniu w terminach:
19 lutego 2019 r., godz. 16.00–20.00 i 26 lutego 2019 r., godz. 16.00–20.00
Nabór na terminy w lutym zakończony

więcej...
Zapraszamy nauczycieli chemii i przyrody szkół podstawowych na
Doświadczenia na lekcji chemii w szkole podstawowej – warsztaty
Zajęcia (łącznie 10h) odbędą się w siedzibie KPCEN w Toruniu w terminach:
19 lutego 2019 r., godz. 16.00–20.00 i 26 lutego 2019 r., godz. 16.00–20.00
Nabór na terminy w lutym zakończony

Celem kursu jest doskonalenie nauczycieli w realizacji podstawy programowej i pokazanie, jak ciekawie uczyć przedmiotów przyrodniczych.
Uczestnik:
 • przeprowadzi ciekawe doświadczenia zgodnie z podstawą programową;
 • poszerzy swoją wiedzę na temat poprawności dydaktycznej eksperymentu;
 • zrozumie znaczenie metody problemowej w rozwijaniu kompetencji kluczowych;
 • pozna cykl Kolba, model uczenia przez doświadczenie;
 • będzie doskonalić umiejętności praktycznego wykorzystania doświadczeń w różnych warunkach szkolnych.

Tematyka: analiza zapisów podstawy programowej z chemii; wskazówki, jak stworzyć tanie i bezpieczne minilaboratorium; wykonywanie przez uczestników doświadczeń zapisanych i niezapisanych w podstawie programowej z wykorzystaniem kart pracy; prezentacja zasobów pracowni KPCEN z czujnikami PASCO; metoda nauczania przez dociekanie.

Opłata za udział wynosi 100 zł. Dodatkowych informacji udziela Barbara Iwanowska,
kierownik formy, e-mail: Barbara.Iwanowska@kpcen-torun.edu.pl, tel. 881 933 412.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa – kwalifikacja T.11

Proponujemy nauczycielom przedmiotów zawodowych szkolenie:
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa – kwalifikacja T.11.
Planowanie i realizacja usług w recepcji

Zajęcia odbędą się 26 lutego, godz. 15.30–19.30 w siedzibie KPCEN w Toruniu.

Zapraszamy do udziału przede wszystkim nauczycieli nieposiadających uprawnień egzaminatora lub planujących się przekwalifikować do prowadzenia przedmiotów zawodowych w zawodzie technik hotelarstwa.

Zapisy otwarte do 22.02.

ZAPISZ SIĘ

więcej...
Proponujemy nauczycielom przedmiotów zawodowych szkolenie:
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa – kwalifikacja T.11.
Planowanie i realizacja usług w recepcji

Zajęcia odbędą się 26 lutego, godz. 15.30–19.30 w siedzibie KPCEN w Toruniu.

Zapraszamy do udziału przede wszystkim nauczycieli nieposiadających uprawnień egzaminatora lub planujących się przekwalifikować do prowadzenia przedmiotów zawodowych w zawodzie technik hotelarstwa.

Zapisy otwarte do 22.02.

ZAPISZ SIĘ

Cele szkolenia:
 • przybliżenie uczestnikom aktów prawnych dotyczących kształcenia zawodowego wraz z planowanymi zmianami;
 • zapoznanie nauczycieli przedmiotów zawodowych z zasadami przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
 • wspólne rozwiązanie przykładowych zadań egzaminacyjnych z kwalifikacji T.11 zgodnie z wytycznymi egzaminacyjnymi;
 • zwrócenie uwagi na często pojawiające się błędy uczniów na egzaminach.
Informacji udziela Justyna Kopczyńska, nauczyciel konsultant ds. przedmiotów zawodowych
– justyna.kopczynska@kpcen-torun.edu.pl, tel. 881 931 360.
Tutoring jako indywidualne wsparcie ucznia w rozwoju
Zapraszamy na kurs
Tutoring jako indywidualne wsparcie ucznia w rozwoju
Nauczycielu, jeśli chcesz:
 • poznać zasadę cura personalis,
 • zbudować indywidualną relację z uczniem,
 • rozwijać potencjał młodego człowieka,
 • motywować go do samodzielnej pracy i rozwoju,
 • inspirować do wielkości,
to zapisz się na zajęcia do 28 lutego.

ZAPISZ SIĘ


więcej...

Zapraszamy na kurs
Tutoring jako indywidualne wsparcie ucznia w rozwoju
Nauczycielu, jeśli chcesz:
 • poznać zasadę cura personalis,
 • zbudować indywidualną relację z uczniem,
 • rozwijać potencjał młodego człowieka,
 • motywować go do samodzielnej pracy i rozwoju,
 • inspirować do wielkości,
to zapisz się na zajęcia do 28 lutego.

ZAPISZ SIĘ


Terminy spotkań: 13.03, 20.03, 3.04, godz. 15.00–19.30. Kurs w sumie obejmuje 15h, opłata wynosi 150 zł. Zajęcia odbędą się w siedzibie KPCEN w Toruniu przy ul. Henryka Sienkiewicza 36.
Informacji udziela kierownik kursu, Danuta Potręć – nr tel. 881 93 33 67.
Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
Zapraszamy na kolejną edycję 10-godz. szkolenia
Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
Zajęcia odbędą się 12.03 i 14.03.2019 r., godz. 15.00–19.30 w siedzibie KPCEN w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36.
Zapisy otwarte do 1 marca 2019 r. do godz.15.00.

ZAPISZ SIĘ

Koszt szkolenia – 100 zł/os.
Szczegółowych informacji udziela kierownik formy, Wiesława Kuban, tel. 881 93 44 85, Wieslawa.Kuban@kpcen-torun.edu.pl
Serdecznie zapraszamy!
Konferencja - Innowacyjna edukacja wsparciem w kształtowaniu kompetencji kluczowych – dobre praktyki krajowe i lokalne
Zapraszamy dyrektorów, nauczycieli szkół i przedszkoli, wizytatorów, konsultantów oraz doradców metodycznych
na konferencję wojewódzką
Innowacyjna edukacja wsparciem w kształtowaniu kompetencji
kluczowych – dobre praktyki krajowe i lokalne

5 marca 2019 r., godz. 12.00–15.00
Centrum Dialogu im. Jana Pawła II
w Toruniu, pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1

Celem konferencji jest zaprezentowanie dobrych praktyk w realizacji innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych i metodycznych, które rozwijają kompetencje kluczowe uczniów oraz zainspirowanie nauczycieli do wdrażania nowych rozwiązań w procesie kształcenia.

Zapisy do 27 lutego 2019 r.

ZAPISZ SIĘ

więcej...
Zapraszamy dyrektorów, nauczycieli szkół i przedszkoli, wizytatorów, konsultantów oraz doradców metodycznych
na konferencję wojewódzką
Innowacyjna edukacja wsparciem w kształtowaniu kompetencji
kluczowych – dobre praktyki krajowe i lokalne

5 marca 2019 r., godz. 12.00–15.00
Centrum Dialogu im. Jana Pawła II
w Toruniu, pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1

Celem konferencji jest zaprezentowanie dobrych praktyk w realizacji innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych i metodycznych, które rozwijają kompetencje kluczowe uczniów oraz zainspirowanie nauczycieli do wdrażania nowych rozwiązań w procesie kształcenia.

Zapisy do 27 lutego 2019 r.

ZAPISZ SIĘ

Program:
11.30–12.00 Rejestracja uczestników
12.00–12.10 Uroczyste rozpoczęcie konferencji – Sławomir Żebrowski, dyrektor KPCEN w Toruniu
12.10–13.40 Ewa Radanowicz, Szkoła w Radowie Małym miejscem wdrażania innowacji i kształtowania kompetencji kluczowych
13.40–14.00 Przerwa na kawę
14.00–14.15 Maria Mazurkiewicz – Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty, Uczenie myślenia – nowatorsko czy tradycyjnie
14.15–14.30 Marzena Kaszyńska, Erasmus + w Przedszkolu nr 8 w Brodnicy – motywacja, kreatywność, konwersacja
14.30–14.45 Olga Nowicka, Zasady Rona Clarka w kształtowaniu kompetencji kluczowych u uczniów klasy I w ZS nr 2 w Barcinie
14.45–15.00 dr Anna Krygier, Nowatorstwo i innowacje w nauczaniu przedmiotów humanistycznych w SP 7 w Toruniu we współpracy z instytucjami pozaszkolnymi
15.00 Podsumowanie obrad – Marzenna Wierzbicka
Konferencji towarzyszyć będzie prezentacja wybranych publikacji z zasobów Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w zakresie tematyki konferencji.
Opłata konferencyjna wynosi 20 zł. Wpłaty prosimy przekazać na konto PKO BP O/Toruń 22 1020 5011 0000 9602 0207 5893 z dopiskiem „Konferencja 5.03.2019”.
Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie
Zapraszamy nauczycieli, koordynatorów oświaty zdrowotnej w przedszkolu i szkole
na 4-godzinny kurs
Przedszkole i szkoła promujące zdrowie
– planowanie działań w oparciu o diagnozę

Dwa terminy do wyboru (zapisy otwarte do 15.02): 18 lutego (poniedziałek)

Celem kursu jest przygotowanie planów działań w oparciu o diagnozę przeprowadzoną w Państwa placówkach i przybliżanie się do uzyskania Certyfikatu Przedszkola i Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. Można uzyskać go podejmując inicjatywy w przedszkolu/szkole poprzedzone diagnozą w oparciu o dostępne narzędzia. Szansę na uzyskanie wojewódzkiego certyfikatu ma każda placówka.

Zajęcia poprowadzą Tomasz Wojtasik (Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach) i Dorota Andrzejewska (KPCEN w Toruniu), nauczyciele konsultanci i wojewódzcy koordynatorzy sieci szkół promujących zdrowie. Opłatę za kurs w wysokości 40 zł prosimy przelać na konto KPCEN do 15.02.

Kujawsko-Pomorski Festiwal Projektów Edukacyjnych

Kujawsko-Pomorski Festiwal Projektów Edukacyjnych, IX edycja
pod patronatem
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu ogłasza konkurs na projekt edukacyjny nawiązujący do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ludzi, miejsc, wydarzeń, instytucji promujących województwo kujawsko-pomorskie ze zwróceniem uwagi na solidarność międzypokoleniową.

Festiwal jest skierowany do uczniów VI–VIII klas szkół podstawowych i trzecich klas gimnazjów z województwa kujawsko-pomorskiego.

więcej...
Kujawsko-Pomorski Festiwal Projektów Edukacyjnych, IX edycja
pod patronatem
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu ogłasza konkurs na projekt edukacyjny nawiązujący do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ludzi, miejsc, wydarzeń, instytucji promujących województwo kujawsko-pomorskie ze zwróceniem uwagi na solidarność międzypokoleniową.

Festiwal jest skierowany do uczniów VI–VIII klas szkół podstawowych i trzecich klas gimnazjów z województwa kujawsko-pomorskiego.

Celami festiwalu są:
 1. promocja dobrych praktyk w zakresie identyfikacji regionalnej mieszkańców i pozytywnie postrzeganego wizerunku województwa kujawsko-pomorskiego na zewnątrz,
 2. promowanie solidarności międzypokoleniowej,
 3. promocja samorozwoju,
 4. kształtowanie umiejętności kluczowych uczniów potrzebnych do realizacji projektów edukacyjnych.

Współorganizatorami festiwalu są: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego – Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu.

Zasady udziału w festiwalu i formularz zgłoszeniowy znajdują się w Regulaminie i załącznikach:
REGULAMIN, ZAŁĄCZNIKI,
FOLDER - ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU

Termin nadsyłania projektów edukacyjnych mija 15 kwietnia 2019 r. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do organizatora:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. Henryka Sienkiewicza 36, 87-100 Toruń
Na kopercie powinien być umieszczony dopisek Kujawsko-Pomorski Festiwal Projektów Edukacyjnych.

Czekamy na projekty!
Szczegółowych informacji udziela Ewa Kondrat, nauczycielka konsultantka ds. języka polskiego w KPCEN w Toruniu, e-mail: Ewa.Kondrat@kpcen-torun.edu.pl

Zajęcia z kodowania w Jaksicach
Buduję, koduję, programuję w praktyce
012148149150
  kontakt
oferta
polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies Google Analytics. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>

Drogi Gościu!
 
Informujemy Cię o przetwarzaniu danych zbieranych w plikach cookies. Pamiętaj, że dbamy o Twoją prywatność i bez Twojej zgody nie zwiększymy zakresu naszych uprawnień. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu przetwarzanych plików cookies i przetwarzanych danych osobowych znajdziesz w Polityki Prywatności.
 

Zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (powszechnie określane jako "RODO", "ORODO" "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"), pragniemy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz o zasadach przetwarzania.

Po wyrażeniu przez Ciebie zgody i kliknięciu w pole Zapoznałem się będziemy zbierać dane osobowe, w ramach korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności portalu/strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies.


Administratorem Twoich danych osobowych jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. Henryka Sienkiewicza 36, 87-100 Toruń, tel. 56 62 277 47, e-mai: kpcen_torun@kpcen-torun.edu.pl

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach określonych w naszej Polityce Prywatności, w szczególności abyśmy mogli:

 • prawidłowo wykonać umowę lub zrealizować szkolenie
 • dopasować ustawienia Twojej przeglądarki internetowej do sposobu wyświetlania naszej strony (dane z plików cookies)
 • zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć boty, oszustwa i nadużycia, (dane z plików cookies)
 • dokonywać pomiarów statystycznych (dane z plików cookies)

Twoje dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do podmiotów realizujących usługi na naszą rzecz, naszych podwykonawców oraz podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądów lub organy ścigania - oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w Polityce Prywatności, która opisuje również w jaki sposób możesz poinformować Nas o swoim żądaniu.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Z kolei taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych jest tzw. uzasadniony interes administratora.

Wedle naszej najlepszej wiedzy wdrożyliśmy wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych, zaś Twoje dane osobowe są przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Wszelkie postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz plików cookies znajdziesz również w Polityce Prywatności.


 
ZAPOZNAŁEM SIĘ PÓŹNIEJ